Home / Event / Inagurimi i zyrës së Kërkim Shpëtimit Malor

Inagurimi i zyrës së Kërkim Shpëtimit Malor

Posted on
Jul
28
Ne vazhdën e bashkëpunimit të Federatës së Bjeshkatarisë dhe Ngjitjes Sportive të Kosovës
dhe Federatës Shqiptare të Alpinizmit dhe Turizmit Malor, me datë 28.07.2023, në Valbonë, u bë inagurimi i zyrës së Kërkim Shpëtimit Malor. Kjo zyre është siguruar nga FSHATM, dhe do të shfrytëzohet për vendosjën e pajisjeve përkatëse që shfrytëzohen në aksionet e këtyre shërbimeve.
FBNSK u përfaqësua nga pjesëtarët e SHKSHM, nën udhëheqjen e kryetarit, Deni Hameli.
Urojmë që anëtarët e këtyre dy shërbimeve të kenë bashkëpunim të suksesëshëm.
Top