Home / Event / F T E S Ë

F T E S Ë

Posted on
Sep
5
Federata e Bjeshkatarisë dhe Ngjitjes Sportive e Kosovës – FBNSK, fton të gjithë bjeshkatarët dhe adhuruesit e natyrës, që të marrin pjesë në Takimet Tradicionale të Bjeshkatarëve të Kosovës, të cilat nën organizimin e FBNSK, këtë vit do të mbahen në bjeshkët e Komunës së Istogut, me qëllim të ngjitjes së Majës së Belegut – 2142 m/lmd
Takimi i bjeshkatarëve është caktuar të mbahet në muajin shtator, respektivisht me datë 23 dhe 24. 09. 2023, dhe atë sipas orarit të mëposhtëm dy ditor:
Dita e parë, e shtunë, më 23.09.2023
12:00 deri 13:00 Takimi i pjesëmarrësve në Memorialin e Dëshmoreve -Istog ( rruga e bjeshkës për në Lugun e Butë )
14:00 Nisja me transport të organizuar për lokacionin e kampingut;
16:00 Akomodimi në kamping dhe shëtitje sipas dëshirës;
18:00 Hapja solemne, fjalët përshëndetëse dhe ndarja e mirënjohjeve;
20:00 Darka;
21:00 Shoqërimi dhe argëtimi i bjeshkatarëve me këngë argëtuese të performuara drejtpërdrejtë;
23:00 Fjetja.
Dita e dytë, e diel, më 24.10. 2023
06:00 Zgjimi;
06:30 Mëngjesi dhe përgatitjet për ngjitje në majën e Belegut
07:30 Nisja nën udhëheqjen e udhërrëfyeseve të përcaktuar (Detajet e Shtegut (T2):
Lartësia: 2142 m/lmd
Vendndodhja: Bjeshkët e Istogut , Maja e Belegut .
Ecje e Planifikuar: 8 km, vajtje – ardhje, ne dy drejtimet,
Karakteri i Shtegut:
Ecje e karakterit të mesëm, shtigje bjeshke, terren i hapur.
12:00 Realizimi i ngjitjes në majën Belegut 2142 m/lmd;
15:00 Kthimi dhe dreka tradicionale e bjeshkatarëve;
16:00 Përmbyllja e Takimeve Tradicionale të Bjeshkatarëve.
Duke pasur në konsideratë se vendosja në t’banet e vendasve është e kufizuar, akomodimi do të bëhet në tenda vetanake të pjesëmarrësve, ashtu siç praktikohet në të gjitha tubimet e bjeshkatarëve gjithkund, andaj nevojiten pajisjet përkatëse ( thasët për fjetje dhe shtroja adekuate).
Çdo pjesëmarrës, duhet të jetë i pajisur me veshmbathje adekuate për bjeshkatari, gjithnjë duke llogaritur edhe mundësinë e ndryshimeve të paparashikueshme të motit.
Të interesuarit duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen, ndërsa udhëheqësit e shoqatave të bjeshkatarëve, duhet të konfirmojnë numrin e pjesëmarrësve të shoqatave që i përfaqësojnë, më së voni deri me datën 20.09.2023, dhe atë në numrat: + 383 48 799 019 dhe +383 44 258 554, apo ne e-mail adresën, info@fbak.org
Për të gjitha shoqëritë dhe individët që nuk e bëjnë konfirmimin me kohë, organizatori nuk mban ndonjë përgjegjësi ose obligim ndaj tyre, e që ka të bëjë me organizimin.
Organizatori nuk mban përgjegjësi për ndonjë fatkeqësi eventuale.
Ju dëshirojmë mirëseardhje !
Top