Home / FAQ / Si të filloj me alpinizmin?

Si të filloj me alpinizmin?

Posted on

Nëse jeni i ri në alpinizmin, filloni duke ndërtuar një themel në aftësitë bazë të alpinizmit, të tilla si navigimi, puna me litar dhe ngjitja në akull. Merrni parasysh marrjen e kurseve nga udhërrëfyes ose organizata me reputacion.

Top