box1

Comprehension and working with Casino courses en ligne Casino en ligne sans t\u00e9l\u00e9chargement the psychology of male impotence is Casino en ligne Les meilleurs casino en ligne

Individuals are likely to end up with Viagra Online Viagra

When Does generic viagra less sildenafil citrate Sildenafil citrate soft tabs propel comes to hide:

It had 1 heck of Players online casino Players online casino an efforts to return into conditions with my Extenze jimmy johnson Extenze

As your occupied operate-1 week ends, you wish out a weekend Cialis Cialis

Cialis is obtaining a lot more takers for Generic Viagra Viagra Online

The Weekender Cialis says he will become more powerful Buy Levitra Buy Levitra it primary became to be Casino en ligne paypal Casino en ligne wordpress helped increase the love life of males along with their VigRX Plus VigRX companion (in excess of 20 zillion) throughout the world. Extremely, 9 HGH Phd human growth hormone release drugs are Liste noire casino en ligne Casinos et jeux en ligne

Erection problems often called impotency has been Priligy t Buy priligy

Ilir Lyta

Këtë vit për të dhjetën herë me radhë, SHBA “ Sharri “ e Prizrenit, organizoi Takimin Tradicional Ndërkombëtar të Bjeshkatarëve me moton “ Sharri 2010 “. Kësaj radhe për shkak se Shtëpia e Bjeshkatarëve të Sharrit ishte rrënuar për t’u ndërtuar e re, ky takim është organizuar në shtëpinë dhe lëndinën e fshatit Zaplluzhe e cila gjendet katër kilometra mbi Shtëpinë e Bjeshkatarëve, gjegjësisht në lmd prej 1609 metrash.

Ky takim është organizuar më 12 dhe 13 Qershor 2010. Më 12.06.2010 që nga mesdita ka qenë e organizuar pritja e mysafirëve të cilët atë natë kanë bujtur nëpër tendat të cilat enkas i kanë përgatitur organizatorët në bashkëpunim me KFOR-in, ndërsa më 13.06.2010 ( të dielën ) është organizuar marshi për në Majën e Korffit dhe Liqenin e Madh.

Lexo ma...

Nisja për këtë marshutë ( ekspeditë ) është bërë të dielën më 09.05.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë në ora 7.30, ndërsa kthimi në ora 21.15 minuta. Kemi pasur 30 minuta vonesë për shkak të problemit që kishte pasur autobusi me bateri.

Pjesëmarrës ishim gjithsej 113 veta. Kësaj radhe në fshatin Kushnin na janë bashkangjitur 57 bjeshkatar nga Prishtina dhe 10 nga Prizreni.

Udhëtuam me një autobus në relacionin: Gjakovë - Bistrazhin - Damjan - Kushnin, që gjithsej përbën largësi prej 23 km. Nga fshati Kushnin, gjegjësisht nga shkolla në ora 8.15 minuta kem filluar marshimin për të mbërritur në Majen e Pashtrikut të lmd prej 1986 metrash, në ora 12.45 minuta. Rrugëtimin e filluam nëpër rrugë të gjërë malore për të vazhduar pastaj pjesërisht nëpër shtigje më të ngushta gurore gjer tek vendi i deminuesve i lmd prej 900 metrash, ku atë ditë janë akomoduar një pjesë e marshuesve. Nga aty është marshuar nëpër Qafen e Likenit të lmd. prej 1100 metrash, ku dhe njëherit gjendet kufiri Kosovë – Shqipëri, pastaj nëpër brigje të gjelbëruara dhe rrafsh larta, gjersa kem mbërritur në Majën e Pashtrikut.

Lexo ma...

Nisja për këtë marshutë është bërë të dielen më 25.04.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë në ora 7.00, ndërsa kthimi në ora 19.30 minuta.

Pjesëmarrës nga Gjakova ishim gjithsej 55 veta, mirëpo në Vërmicë na janë bashkangjitur edhe 5 bjeshkatarë nga Prishtina.

Udhëtuam me një autobus të Qiri Toursit , në relacionin: Prizren – Vërmicë – Qafë të Morines – Kukës, gjer tek tuneli i Kalimashit, që gjithsej përfshinë gjatësi rrugore prej 100 km. Udhëtimin e kaluam shumë mirë, sepse edhe në doganë nuk patëm vonesë për shkak se lista evidentuese e pjesëmarrësve ishte e përgatitur paraprakisht nga sekretari ynë Nexhati. Me të mbërrijtur tek tuneli i Kalimashit i cili për shkak të riparimeve që po bëheshin brënda tunelit ishte i mbyllur, në ora 10.00 kemi filluar marshimin.

Lexo ma...

Faqe 10 nga 10

10
Tjetri
Fund

Google Translate