box1

Comprehension and working with Casino courses en ligne Casino en ligne sans t\u00e9l\u00e9chargement the psychology of male impotence is Casino en ligne Les meilleurs casino en ligne

Individuals are likely to end up with Viagra Online Viagra

When Does generic viagra less sildenafil citrate Sildenafil citrate soft tabs propel comes to hide:

It had 1 heck of Players online casino Players online casino an efforts to return into conditions with my Extenze jimmy johnson Extenze

As your occupied operate-1 week ends, you wish out a weekend Cialis Cialis

Cialis is obtaining a lot more takers for Generic Viagra Viagra Online

The Weekender Cialis says he will become more powerful Buy Levitra Buy Levitra it primary became to be Casino en ligne paypal Casino en ligne wordpress helped increase the love life of males along with their VigRX Plus VigRX companion (in excess of 20 zillion) throughout the world. Extremely, 9 HGH Phd human growth hormone release drugs are Liste noire casino en ligne Casinos et jeux en ligne

Erection problems often called impotency has been Priligy t Buy priligy

Ilir Lyta

Nisja për këtë shetitje është bërë të dielen, më 25.07.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë në ora 7.00, ndërsa kthimi në ora 19.30 minuta. Pjesëmarrës ishim gjithsej 17 vet

Udhëtuam me një minibus nëpër Gryken e Deçanit gjer tek Bazeni i Kozhnjerit, i cili gjendet 15 km mbi Kishën e Deçanit. Nga ajo pikënisje e lmd. prej 1230 metrash, në ora 8.45 minuta e filluam marshimin për të mbërritur në ora 12.15 minuta, në Bjeshkën e Belegut, tek dy stanet të cilat gjendeshin mbi kompleksin e staneve, gjegjësisht në lmd prej 1800 metrash.

 

Lexo ma...

Nisja për këtë marshutë është bërë të dielen, më 18.07.2010, nga Hotel Pashtriku – Gjakovë, në ora 7.00, ndërsa kthimi në ora 17.20 minuta. Pjesëmarrës ishim gjithsej 21 veta.

Udhëtuam me një minibus, nëpër Deçan, përtej Manastirit të Deçanit gjer tek Hidrocentrali i Lumbardhit i lmd prej 970 metrash.  Nga aty nëpër kohë me diell, në ora 8.20 minuta, nëpër shtegun në të djathtë e filluam marshimin, për të vazhduar pastaj përskaj Lumbardhit nëpër shtigje dhe natyrë të gjelbëruar të bjeshkëve, gjer tek burimi i ujit në Pleqe i cili gjendet në njëqind metra lmd mbi Stanet e Tahirsylajve, gjegjësisht në lmd prej 1820 metrash.

Lexo ma...

Sikur një vit më parë, poashtu edhe këtë vit, ne SHBA “ Pashtriku “ Gjakovë, e organizuam Takimin Tradicional Ndërkombëtar të Bjeshkatarëve me moton “Valbona 2010“.

Transporti gjer në Valbonë ishte obligim personal i çdonjërit pjesëmarrës. Ne SHBA “Pashtriku“ Gjakovë, për shkak të obligimeve të ndryshme organizative që kishim, kemi udhëtuar në disa mënyra: një grup prej tetë vetash në krye me Suphiun të cilët kishin për obligim furnizimin me gjëra ushqimore si dhe qështjet organizative në Valbonë, janë nisur me dy vetura të shtunën më 03.07.2010 në ora 9.00, ndërsa pjesëmarrësit tjerë të cilët do t’i udhëheqte Skenderi dhe Nexhati janë nisur me minibus nga Hotel Pashtriku – Gjakovë, në ora 15.00 ( edhepse pakës me vonesë për shkak të defektit në automjet ).

Lexo ma...

Nisja për këtë marshutë është bërë të dielën më 27.06.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë dhe nga lagjja Mulla Jusuf në ora 7.30, ndërsa kthimi në ora 19.00.

Udhëtuam me një minibus dhe një furgon, kah fshati Ponoshec, nëpër Botushë gjer në lëndinën e Koshares, tek varrezat prej nga e filluam marshimin për ta pushtuar Rrasën e Zogut.

Pjesëmarrës ishim gjithsej 33 veta, nga të cilët pesë ishin nga Prishtina.

Lexo ma...

Nisja për këtë ekspeditë është bërë të dielën më 20.06.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë në ora 6.00, ndërsa kthimi në ora 20.30 minuta.

Pjesëmarrës nga Gjakova ishim gjithsej 29 veta, ndërsa tek Hidrocentrali Lumbardhi na janë bashkangjitur edhe 27 veta nga Prishtina dhe Prizreni.

Udhëtuam me 2 minibus, nëpër Gryken e Deçanit, përtej Hidrocentralit Lumbardhi, gjer tek vendi i lmd. prej 1100 metrash, prej nga në ora 7.40 minuta filluam marshimin për të mbërritur në Majën e Gjeravices të lmd. prej 2656 metrash në ora 12.30 minuta.

Lexo ma...

Ma artikuj...

Faqe 9 nga 10

9

Google Translate