box1

Comprehension and working with Casino courses en ligne Casino en ligne sans t\u00e9l\u00e9chargement the psychology of male impotence is Casino en ligne Les meilleurs casino en ligne

Individuals are likely to end up with Viagra Online Viagra

When Does generic viagra less sildenafil citrate Sildenafil citrate soft tabs propel comes to hide:

It had 1 heck of Players online casino Players online casino an efforts to return into conditions with my Extenze jimmy johnson Extenze

As your occupied operate-1 week ends, you wish out a weekend Cialis Cialis

Cialis is obtaining a lot more takers for Generic Viagra Viagra Online

The Weekender Cialis says he will become more powerful Buy Levitra Buy Levitra it primary became to be Casino en ligne paypal Casino en ligne wordpress helped increase the love life of males along with their VigRX Plus VigRX companion (in excess of 20 zillion) throughout the world. Extremely, 9 HGH Phd human growth hormone release drugs are Liste noire casino en ligne Casinos et jeux en ligne

Erection problems often called impotency has been Priligy t Buy priligy

Ilir Lyta

DITARI NGA – MAJA HAJLA - 2010


Nisja për këtë marshutë është bërë të shtunën më 06.11.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë në ora 7.00, ndërsa kthimi në ora 18.35 minuta.    Pjesëmarrës ishim gjithsej 22 veta.      
Udhëtuam me një kombibus dhe një furgon, kah Peja, për të vazhduar pastaj nëpër Gryken e Rogoves, gjer tek fshati Lumi Allages i cili gjendet në zonën kufitare me Malin e Zi. Nga fshati në fjalë i cili gjendet në largësi rrugore prej 58 km nga Gjakova, në ora 8.45 minuta e filluam marshimin për ta pushtuar Majen e Hajles, e cila nga aty dukej shumë afër.

 

Lexo ma...

Nisja për këtë marshutë është bërë të dielën më 31.10.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë në ora 7.00, ndërsa kthimi në ora 18.30 minuta.

Pjesëmarrës ishim gjithsej 26 veta.

Udhëtuam me një kombibus dhe një furgon, nëpër Deçan gjer në rranzën e bjeshkëve të Deçanit, prej nga në ora 8.10 minuta e filluam marshimin për të arritur gjer tek Stanet e Deçanit, gjegjësisht në Majen Logu Prelsh.

Lexo ma...

DITARI NGA – GURI I KUQ - 2010

Nisja për këtë marshutë është bërë të dielen më 26.09.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë në ora 06.00, ndërsa kthimi në ora 20.00.

Kësaj radhe një grup prej gjashtë vetash në krye me Suphiun, kishin shkuar një ditë më parë, gjegjësisht të shtunën për të buajtur një natë në Stanet e Roshkodlit, ndërsa sot sipas marrëveshjes do të takoheshim aty tek stanet dhe së bashku do të vazhdonim për tek Guri i Kuq.

Të dielen nga Gjakova jemi nisur gjithsej 16 veta, dy nga të cilët ishin kolegë nga Theranda. Gjatësia e rrugës malore Deçan – Roshkodol, të cilën do ta kalonim, kishte gjithsej 26 km.

Lexo ma...

Shkruan,

Ilir Lyta

Gjakovë, 30 gusht 2010

Nisja për këtë marshutë është bërë të dielen më 30.08.2010 nga Hotel Pashtriku – Gjakovë në ora 7.00, ndërsa kthimi në ora 19.45 minuta. Pjesëmarrës ishim gjithsej 21 veta, nga të cilët 2 veta ishin kolegë nga Theranda dhe 2 kolege skotlandeze ( Aleksandra dhe Ema ).

Udhëtuam me 1 minibus dhe 1 xhip, nëpër Gryken e Deçanit, përtej Hidrocentralit Lumbardhi, gjer tek vendi i lmd. prej 1100 metrash, prej nga në ora 8.40 minuta filluam marshimin për të mbërritur në Majen e Bardhë të lmd. prej 2425 metrash në ora 13.00.

Disa foto nga ky marshim, mund të shifen në albumin “Bjeshkatarët / Maja e Bardhë Facebook)"

Lexo ma...

Shkruan
Ilir Lyta       

Po ashtu edhe këtë vit sikurse edhe vitet tjera të pasluftës së fundit, Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste “ Gjeravica “ e Pejës, organizoi Takimin e Bjeshkatarëve me moton “ Rugova 2010 “.  

Organizimi është bërë në Shtëpinë e Bjeshkatarëve të Gjeravices, më 30, 31 Korrik dhe 01 Gusht 2010. Më 30.07.2010 ka qenë e organizuar pritja e mysafirëve në Pejë të cilët pasi që i kanë bërë një vizitë qytetit kanë shkuar në fshatin Haxhaj të Rugoves, ku gjendet Shtëpia e SHBA “ Gjeravica “ Pejë.

Lexo ma...

Ma artikuj...

Faqe 8 nga 10

8

Google Translate