box1

Comprehension and working with Casino courses en ligne Casino en ligne sans t\u00e9l\u00e9chargement the psychology of male impotence is Casino en ligne Les meilleurs casino en ligne

Individuals are likely to end up with Viagra Online Viagra

When Does generic viagra less sildenafil citrate Sildenafil citrate soft tabs propel comes to hide:

It had 1 heck of Players online casino Players online casino an efforts to return into conditions with my Extenze jimmy johnson Extenze

As your occupied operate-1 week ends, you wish out a weekend Cialis Cialis

Cialis is obtaining a lot more takers for Generic Viagra Viagra Online

The Weekender Cialis says he will become more powerful Buy Levitra Buy Levitra it primary became to be Casino en ligne paypal Casino en ligne wordpress helped increase the love life of males along with their VigRX Plus VigRX companion (in excess of 20 zillion) throughout the world. Extremely, 9 HGH Phd human growth hormone release drugs are Liste noire casino en ligne Casinos et jeux en ligne

Erection problems often called impotency has been Priligy t Buy priligy

Mbledhja e Kryesisë, 19 mars 2011

Të shtunën më 19 mars 2011 mbahet mbledhja e parë e Kryesisë së Federatës Bjeshkatare Alpiniste të Kosovës pas Kuvendit të Jashtëzakonshëm Zgjedhor të mbajtur më 29 janar 2011.

 

Mbledhja e Kryesisë mbahet në restorantin “Villa Gërmia” Prishtinë, me fillim në ora 10:00.

RENDI I  DITËS

1. Miratimi i procesverbalit nga kuvendi i fundit zgjedhor

2. Emërimi i sekretarit

3. Prezantimi “Zhvillimi i bjeshkatarisë dhe alpinizmit kosovar” draft plani strategjik 2011-2015

4. Formimi i grupeve punuese dhe ndarja e përgjegjësive

5. Plan programi për vitin 2011

6. Pjesëmarrja në aktivitetet:

a. Kampionati i ngjitjeve dimërore - maja e Korabit (25, 26 mars 2011)

b. Promovimi i turizmit rural në Novobërdë në bashkëpunim me organizatën CARE International (10 prill 2011)

c. Maja Ararat në Turqi, (qershor 2011)

7. Të ndryshme

 

 

 

Google Translate