box1

Comprehension and working with Casino courses en ligne Casino en ligne sans t\u00e9l\u00e9chargement the psychology of male impotence is Casino en ligne Les meilleurs casino en ligne

Individuals are likely to end up with Viagra Online Viagra

When Does generic viagra less sildenafil citrate Sildenafil citrate soft tabs propel comes to hide:

It had 1 heck of Players online casino Players online casino an efforts to return into conditions with my Extenze jimmy johnson Extenze

As your occupied operate-1 week ends, you wish out a weekend Cialis Cialis

Cialis is obtaining a lot more takers for Generic Viagra Viagra Online

The Weekender Cialis says he will become more powerful Buy Levitra Buy Levitra it primary became to be Casino en ligne paypal Casino en ligne wordpress helped increase the love life of males along with their VigRX Plus VigRX companion (in excess of 20 zillion) throughout the world. Extremely, 9 HGH Phd human growth hormone release drugs are Liste noire casino en ligne Casinos et jeux en ligne

Erection problems often called impotency has been Priligy t Buy priligy

Kuvendi Vjetor 2012

Kuvendi Vjetor

E shtunë, 16 shkurt 2013, ora 11:00

Villa Gërmia, Prishtinë

Albumi ne Facebook

Të shtunën u mbajt Kuvendi Vjetor për vitin 2012 para delegatëve të shumtë nga shumica e shoqërive anëtare të Federatës. Në Kuvend kryetari i Federatës dhe kryetarët e komisioneve raportuan për punën e Federatës gjatë vitit 2012.

Pas diskutimeve për përmirësimin e performancës së bjeshkatarisë kosovare, u ndanë shumë mirënjohje dhe u shpallën anëtarët e nderit.

 

 

Bjeshkatari i  Vitit 2012

Titulli Bjeshkatari i Vitit 2012 iu nda Islam Lama për arritjet më të mëdha në mbarë komunitetin bjeshkatar kosovar gjatë vitit 2012.

Bjeshkatarja e  Vitit 2012

Titulli Bjeshkatarja e Vitit 2012 iu nda Zejgjon Qarri për arritjet më të mëdha në mbarë komunitetin bjeshkatar kosovar gjatë vitit 2012.

Anëtar Nderi

Krahas tash anëtarit të nderit Silvio Calvi këtë vit u shpallën gjashtë bjeshkatarët shqiptar që pushtuan majën më të lartë të botës dhe futën kombin shqiptar në bashkësinë e kombeve që pushtuan Mount Everest-in ( 8848m)

Mat'heo Begeja, Erlin Rudho, Gert Pishtari, Fation Plaku, Gjergj Bojaxhi dhe Xhimi Begeja.

Google Translate