box1

Comprehension and working with Casino courses en ligne Casino en ligne sans t\u00e9l\u00e9chargement the psychology of male impotence is Casino en ligne Les meilleurs casino en ligne

Individuals are likely to end up with Viagra Online Viagra

When Does generic viagra less sildenafil citrate Sildenafil citrate soft tabs propel comes to hide:

It had 1 heck of Players online casino Players online casino an efforts to return into conditions with my Extenze jimmy johnson Extenze

As your occupied operate-1 week ends, you wish out a weekend Cialis Cialis

Cialis is obtaining a lot more takers for Generic Viagra Viagra Online

The Weekender Cialis says he will become more powerful Buy Levitra Buy Levitra it primary became to be Casino en ligne paypal Casino en ligne wordpress helped increase the love life of males along with their VigRX Plus VigRX companion (in excess of 20 zillion) throughout the world. Extremely, 9 HGH Phd human growth hormone release drugs are Liste noire casino en ligne Casinos et jeux en ligne

Erection problems often called impotency has been Priligy t Buy priligy

Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste "Prishtina" është themeluar në vitin 1948 me emrin “Gërmia” nga bjeshkatarët e asaj kohe.  Emrin “Gërmia” e mori pasi që qyteti i Prishtinës të vetmin mal më të afërt e kishte Gërminë.

Gjatë viteve 70-ta iu ndërrua emri nga Shoqëria Bjeshkatare –Skitare “Gërmia” në Shoqëria Bjeshkatare -Skitare “Prishtina”. Më vonë në vitet ’80-ta skitarët formuan Shoqërinë e tyre kurse bjeshkatarët e emëruan shoqërinë me emrin Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste “Prishtina” të cilin e mbanë edhe sot.

Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste Prishtina dy viteve të fundit ka bërë një ngritje marrëmendse të anëtarëve të saj.

Anëtarët  e Shoqërisë gjatë këtyre viteve kanë marrë pjesë në shumë takime si vendore  ashtu edhe ndërkombëtare, ku kanë korrë suksese. Shoqëria punon në bazë të statutit të harmonizuar me statutin e Federatës së Bjeshkatarëve dhe Alpinistëve  të Republikës së Kosovës.

Organet e SHBAP-ës janë :

1.    Kuvendi,
2.    Bordi-Kryesia
3.    Këshilli mbikëqyrës
4.    Gjykata e nderit

Kryesia
1    GANI SYLA   (Kryetar)
2    ILIRJANA DOBROSHI  (Nenkryetare)
3    EJUP MAXHERA  (Anëtarë)
4    FADIL SOPI  (Anëtarë)
5    TEUTA BICAJ  (Anëtare)
6    ISMET BAJRAMI  (Anëtarë)
7    FATMIR EMINI  (Anëtarë)

MUSTAF BEKTESHI  (Sekretar)

Anëtarët e Kuvendit
1    EJUP MAXHERA
2    FADIL SOPI
3    GANI SYLA
4    KOLE GASHI
5    ISMET BAJRAMI
6    NJAZI ALIU
7    QENDRIM SOPI
8    VJOLLCA MAXHERA
9    ILIRJANA DOBROSHI
10    GAZMEND MEJZINI
11    ANITA BAJRAMI
12    ISAK MAXHERA
13    AHMET FEJZULLAHU
14    ARBEN SHAQIRI
15    TEUTA BICAJ
16    BURIM GJINOVCI
17    DRITA HAJDARI
18    EDITA KUSARI
19    FATMIR EMINI
20    FAZLI GAJRAKU
21    HASIME TERZIQI
22    IMER JAHA
23    ISMAJL EMINI
24    LATIF BERISHA
25    LUAN KABASHI
26    MURAT VERBOVCI
27    NAZMI HASANRAMAJ
28    SAMI SEJDIU
29    BLERIM SOKOLI

 

Google Translate